اجتماع بزرگ عزاداران حسینی

همایش دانشگاه،بسیج و بصیرت

کرسی آزاد اندیشی با حضور حجه الاسلام فاطمی


بیشتر

تقویم آموزشی وبرنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93

برنامه حذف و اضافه نیمسال اول 94-93

تقویم آموزشی وبرنامه انتخاب واحد نیمسال اول 94-93

تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد تابستان 93-92

برنامه حذف و اضافه نيمسال دوم 93-92

برنامه حذف و اضافه نيمسال اول 93-92

تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد نيمسال اول 93-92

تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد تابستان 92-91

برنامه حذف و اضافه نیمسال دوم 92-91


بیشتر

Slide background
Slide background
Slide background