آیین نامه حمایت از دستاوردهای علمی معتبر

تعطیلی سلف سرویس واحد در روزهای 94/10/24 و 94/11/01


بیشتر

برنامه حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

برنامه حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

برنامه حذف و اضافه نیمسال تابستان سال تحصیلی 94-93

برنامه حذف واضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

تقویم آموزشی وبرنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93

برنامه حذف و اضافه نیمسال اول 94-93

تقویم آموزشی وبرنامه انتخاب واحد نیمسال اول 94-93


بیشتر

Slide background
Slide background
Slide background

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

از صاحبان ایده و نوآوری با ارائه خدمات و تسهیلات بانکی و بلاعوض

حمایت می‌نماید،

جهت اطلاع بیشتر با تلفن‌های 47234922 تماس حاصل فرمایند.